Marka Danışmanlığı

Marka, literatürde birçok farklı anlama gelmekle birlikte bizim için "akılda kalan" veya "kabul edilen" gibi anlamlara gelmektedir. Marka; resim veya harfle gerçekleştirilen bir işaret, bir ürün ya da hizmeti benzerlerinden ayırmak için oluşturulan bir ifade gibi tanımlara da sahiptir. Ancak marka; içeriğinde bir ürün, firma, kurum veya hizmetin algılara yerleşecek yapısını oluşturan her şeyi bir arada bulunduran olgudur.

Marka çok geniş bir yapıya sahip olduğu için size sunabileceğimiz marka yönetimi de içerisinde birçok disiplini bir arada bulundurur. Bu anlamda markanın oluşturulmasından geliştirilmesine, yönetilmesine ve tüm faktörleri ile bir arada güçlü bir hale getirilmesine marka yönetimi hizmetleri adı verilir. Marka yönetimi, içerisindeki farklı faktörler ile bir çatı oluştururken, bu faktörler arasında;

  • Markanın oluşturulması
  • Kurumsal kimlik
  • Sosyal medya
  • E-ticaret sistemleri
  • Dijital marka oluşumu
  • Toplum etkileşimleri
  • Reklam ve pazarlama gibi faktörler yer alır.

Marka Yönetimi Neden Gereklidir?

Bir şirket, ürün, hizmet, kişi veya kurum için marka yönetimi doğuş anından itibaren büyük bir gerekliliktir. Yeterli bilgi, birikim ve donanıma sahip olunduğunda başarılı bir marka oluşturmak elbette mümkündür. Ama yeni bir oluşumu ortaya çıkarırken marka yönetimi bir profesyonele emanet edilerek daha müspet bir sonuç elde edilebilir. Çünkü marka yönetimi iyi bir uygulama ile gerçekleştirildiğinde; şirketler, kurumlar, ürünler, fikirler, girişimler veya kişiler nitelikli birer markaya dönüşebilir.

Marka yönetimi mutlak bir öneme sahiptir. Çünkü şirket, kişi veya kurumun kamuoyu ile tanışmaya hazır olduğunu ortaya koyar. İçeriğinde bulundurduğu her faktörle birlikte oluşumun süreç yönetimi, bütçe yönetimi, insan kaynakları, eğitim veya yönetim organizasyonu ile de bütünleşik şekilde çalışır. Kurumsal bilince sahip yüksek bir marka, oluşumuyla varlığını ilk noktadan itibaren güçlü bir şekilde ortaya koymasını sağlar.

Marka Yönetimi Nasıl Yapılır?

Biz marka yönetimini gerçekleştirmek için çok geniş kapsamlı bir pazarlama stratejisi ve yönetim stratejisi ile çalışma yaparız. Bu bağlamda gerçekleştirilecek çalışma programı içerisinde yönetimin belirli süreçleri yer alır. Aslında bu süreçler marka olmaya ulaşmak için üç adımda ilerlerken; analiz, süreç ve raporlama çalışmaları gerçekleştirilir. Öncesinde de bir strateji belirlenerek yönetim planına geçiş yapılır.

Marka yönetimi için elbette ki ilk noktayı tanışmak ve dinlemek oluşturur. Sizinle tanışır, sizi dinler ve nasıl bir marka olmak istediğinizi, hedeflerinizi, insanlara sunduklarınızı ve kim olduğunuzu öğreniriz. Bu sayede doğruyu, yanlışı, yapılması gerekeni, yapılanları ve yapılacakları sizinle karşılıklı bir şekilde konuşarak nihai noktaya ulaştırabiliriz. Çünkü doğan ve oluşan tüm bu fikirler marka yönetiminin yönetim sürecinin nasıl şekilleneceğini ortaya koyar.

Detaylı Bilgi İste

2018 © Bir groupodin hizmetidir.