Servis Sağlayıcı: Akin OÜ 

Müşteri:  Akin OÜ ve / veya alt markaları üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş.

Madde 1: Servis sağlayıcı sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteriye aittir. Servis Sağlayıcı yükümlü değildir.

Madde 2: Servis sağlayıcı, Müşterinin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs.den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.  Sorumluluk, Müşteriye aittir.

Madde 3: Servis Sağlayıcı bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Servis Sağlayıcı barındırılan hizmetlerin yedeklenmesi için her türlü çabayı gösterecektir, ancak Müşteri tek bir yedek’in güvenilir olmadığını bilmeli ve kendi yedek mekanizmasını da kullanmalıdır. Yedeklemede oluşabilecek hiçbir eksik, hata, geri yüklenememeden Servis Sağlayıcısı sorumlu tutulamaz.

Madde 4: Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vb. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması / bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteridir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 5: Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, yasalara, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteriye aittir. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 6: İnternet, bir medya ortamı olduğundan, Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan, Servis Sağlayıcı yükümlü değildir.

Madde 7: Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, servis sağlayıcı , 3 günden sonra Müşterinin hesabını kapatma, geçici süreliğine askıya alma ve/veya sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. Müşteri ödeme yapmamakta ısrarcı bir tutumda bulunması ve /veya ödeme yapmadığı birden çok hizmeti bulunduğu takdirde Servis Sağlayıcı müşterinin bütün hizmetlerini – ödemesi yapılmış olsa dahi – askıya alma hakkını saklı tutar ancak iptal edemez. Müşteri bu durumdan ötürü oluşabilecek kayıplarından Servis Sağlayıcı’yı sorumlu tutamaz.

Madde 8: Her türlü hesaplarda aşağıdakilerin yayınlanması yasaktır.

• Topsite’lar

• IRC script’leri, bot’ları

• Proxy script’leri/anonimleştiriciler

• Korsan yazılım/warez

• Resim Barındırma script’leri

• AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri

• IP Tarayıcılar

• Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları

• Mail Bomber’lar/Spam Script’leri

• Banner-Ad hizmetleri

• Döküm dosyası/Mirror script’ler

• Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)

• Escrow hesabı/Banka Tahvilleri

• Yatırım siteleri

• Satışı izne bağlı madde satışı

• Piyasayı belirleyen kurumların programları

• Çekiliş/kumar siteleri

• MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler

• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler

• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

• Dolandırıcılık Siteleri (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

• Mailer Sistemleri

• Canlı Spor Olaylarının her tür yayını

Madde 9: Servis Sağlayıcı, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

Madde 10: Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek emailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz. Eğer Servis Sağlayıcısı’na ’ye bu yönde bir ihbar, bilgi yada talep gelirse Servis Sağlayıcı  gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Madde 11: Müşteri kesinlikle Servis Sağlayıcı’nın sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), Servis Sağlayıcı’nın diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda Servis Sağlayıcı  müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviye ye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edilir. Aksi takdirde Servis Sağlayıcı Müşteri’nin hesabını askıya alma ve/veya kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 12: Servis Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını önceden haber vermek sizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Madde 13: Müşteri istediği zaman sözleşmeyi feshedebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.

Madde 14: Müşterinin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği Elektronik Posta Adresine (Email) yapılmış tebliğ Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri iletişim Email adresini güncel tutmakla yükümlüdür ve ayrıca Müşteri’nin kayıt olurken gösterdiği adres kendisine yapılacak yazılı tebligatlar bakımınıdan kesin adresi sayılır. Müşteri Tebligat adresini değiştirdiğinde durumu Servis Sağlayıcı’sına bildirmekle yükümlüdür, bildirmediği takdirde eski adresine yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılır.

Madde 15: Müşteri kendisine ait bilgisayar, işletim, iletişim, yazılım ve donanım sisteminin bütün bileşenlerini birbiri ile uyumlu ve çalışır vaziyette; servis sağlayıcı ise yazılımlarını hizmete hazır halde tutmaktan sorumludur. Müşteri, kendi sistemindeki problem veya servis sağlayıcının iradesi dışında, zorunlu haller nedeni ile oluşan kesinti süresince alamadığı hizmet sebebi ile hak talep edemez. Servis sağlayıcı, hizmetlerinin hatasız, güncel ve tam olması konusunda gerekli tüm çalışmaları özenle ve titizlikle yerine getirir. Buna rağmen bilginin kaynağından oluşabilecek hatalar ve diğer sebeplerden dolayı rastlanabilecek yanlışlardan sorumlu tutulamaz. Servis sağlayıcı bu tip hataları fark ettiği anda gidermek için yoğun hassasiyet gösterir. 

Madde 16: Servis sağlayıcı hizmet alan müşterilerine hizmet aldığı sürece yedekleme hizmeti vermeye mükelleftir, ancak bu hizmet sadece son 2 günün yedeğini tutmaktır, uzun süreli yedekler için Müşteri kendi yedeklemesini yapmalıdır. Hizmeti askıya alınmış müşterilere yedekleme hizmeti vermek verilmemektedir.

Madde 17: Şifre kullanımı sadece sözleşmenin tarafı olan müşteriye aittir. Şifrenin 3. şahıslara verilmesi, kullandırılması halinde servis sağlayıcı şifreyi iptal ederek bir daha vermeme hakkını saklı tutar.

Madde 18: Müşteri’nin bu anlaşmanın herhangi bir ve/veya birden fazla maddesine uymaması, bu maddelere aykırı hareket etmesi durumunda servis sağlayıcı  anlaşmayı önceden haber vermek sizin iptal etme hakkına sahiptir ve bunun yanısıra eğer servis sağlayıcı  isterse Müşteri’nin aldığı hizmeti geçici süreliğine kapatma ve/veya kalıcı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumlarda Müşteri hiç bir şekilde geri ödeme talep edemez.

Madde 19: Servis Sağlayıcı tarafından kurum, iş alanı, meslek vb. gibi özel alanlar için yapılan sistemlerde müşteri kayıt olurken Servis Sağlayıcı tarafından talep edilebilecek olan kimlik doğrulaması bilgilerini vermekle yükümlüdür. Bu bilgiler müşterinin gerçekten sisteme beyan ettikleri kişi olduklarını doğrulamak için kullanılacaktır. Bilgilerinin verilmemesi yada yanlış beyanda bulunulması halinde abonelik askıya alınabilir / iptal edilebilir. Ödeme yapılan hizmetler için iade yapılmaz.

Madde 20: Mail Pazarlama hizmeti alan müşterilerimiz 5 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6563 sayılı kanun’u  (ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN) hakkındaki yükümlülüklerini bildiğini kabul etmektedir. Müşteri Servis Sağlayıcı aracılığı ile yapacağı mail pazarlamanın içeriğinden tamamen kendi sorumludur. Hiçbir şekilde servis sağlayıcısı sorumlu tutulamaz. Müşteri servis sağlayıcısına ve Servis Sağlayıcı’ya beyan ettiği bilgilerin (mail listesi, listenin içeriği, listenin oluşturulma şekli vb.) doğruluğunu taahhüt eder, yanlış beyan sonucu oluşacak hasar / cezalarda tamamen müşteri sorumludur.  Müşteri, kanun karşısında yükümlülüğünü kabul eder ve Servis Sağlayıcı’ya  bu kanundan ötürü doğabilecek ceza yada uyarılardan sorumlu tutmayacağını kabul eder. 

Madde 21: (Iade politikasi) Tüm yıllık hosting hizmetleri satın alındıktan sonra 15 gün içerisinde geçerli gerekçe gösterilmesi karşılığı iade edilebilir. Aylık olarak satılan tüm hosting, sunucu, mail barındırma hizmetleri satın alındıktan sonra 3 gün içerisinde iade edilebilir. Özel mail barındırma hizmetleri ve burada belirtilmemiş diğer bütün özel hizmetlerimizin iadesinde özel durumlar olabileceği için lütfen destek birimimiz ile en kısa sürede iletişime geçiniz. Kurulum, destek ve lisans ücretleri iade edilemez.

Madde 22: (Gizlilik Sozlesmesi)  Bu gizlilik ilkeleri Servis Sağlayıcı tarafindan, Servis Sağlayıcının gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Asagidaki maddeler Servis Sağlayıcı markalarına ait web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir. IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanacağız. IP adresiniz, sizi ve alışveris sepetinizi tanımak ve açik demografik bilgilerinizin toplanmasi için kullanılacaktır. Servis Sağlayıcı, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanicilar, Servis Sağlayıcıservisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayi kendileri sorumludurlar. Sitemizin müşteri veritabanına kayit formunda kullanıcılarımızın, iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta adresi vb) gibi istenilen tüm bilgiler belirtilmelidir. Bu formda aldığımız iletisim bilgileri kullanıcılarımızın işlemleri için alan adi bilgilerinde, acil durumlarda ve faturanizin teslimatinda kullanmaktayız. Alinan finansal bilgiler satın alinan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. Kisiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girislerinde ve diger gerektigi durumlarda kişinin kimliginin doğrulanmasında kullanılacaktır. Istatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrica sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda kullanilabilir.  Bağlantımız bulunan diğer sitelerin gizlilik politikalari ve içeriklerinden sorumlu değiliz.

Madde 23 (Sponsorluk ve Ücretsiz Hesaplar): Servis Sağlayıcı kendi insiyatif dahilinde sponsorluk verebilir. Ancak servis sağlayıcı  sponsorluğunu sadece sponsorluk süresince yerine getirmeye mükelleftir. Sponsorluk süreci bittikten sonra servis sağlayıcı  hizmeti askıya alma, sonlandırma insiyatifine sahiptir, bu durumda sponsorluk alan “Müşteri” sponsorluk anlaşması bitmeden servis sağlayıcı  ile iletişime geçmelidir. 

Servis Sağlayıcı kendi insiyatif dahilinde ücretsiz hesaplar verebilir, bu hesaplar hosting hizmetini içerebilir yada Servis Sağlayıcı kendi insiyatifinde başka hizmetler ekleyebilir ve servis sağlayıcı kendi insiyatifi dahilinde bu hesapların ücretli hesaba geçirilmesini isteyebilir yada hesapları askıya alabilir, iptal edebilir. Her sponsorluk yada ücretsiz hesap sahibi yukarıda belirtilen bütün maddelere uymakla mükelleftir ancak bu hesap sahipleri hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İşbu sözleşme 23 Madde’den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir ve Servis Sağlayıcı alınan tüm hizmetler için geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı’nın hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır. Servis Sağlayıcı önceden haber vermeden bu Sözleşmeyi değiştirme hakkına sahiptir. Bu sözleşmeyi kabul ederek en az on sekiz yaşında olduğunuzu ve/veya yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

Eğer bu Sözleşmeyi herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “Müşteri” terimi bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bildirmek isteriz. 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metini 

Akin OÜ şirketine ait  designodin.com sitesinde  (mobil uygulaması dahil), ziyaretçi-üye-müşteri (bundan böyle kısaca Ziyaretçi (ler) diye anılacaktır) bilgilerinin gizliliği,  kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası için aşağıdaki şartlar geçerlidir.

Bilgilerin Korunması

Bu sitede, ziyaretçiler  tarafından verilen ve taraflarından edinilen  bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır. Sitemize üyelik, talep ve şikayetlerinizi iletme veya bilgi güncelleme amacıyla girdiğiniz bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Bilgilerin Toplama Yöntemleri, İşlenme-Aktarım Amacı ve Kişisel Veri İşlemleri

Gizliliğinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun olmak üzere; kanunen zorunlu ise veya zorunlu olmayan bazı uygulamalar için de ayrıca izni de rica edilerek; ziyaretçilerimizin fiziki ve sanal işletmeleri ziyaret, alışveriş ve iletişim bilgileri ile aşağıda detaylı belirtilen diğer kişisel bilgileri, 

Veri Sorumlusu Şirketimiz Akin OÜ  ve keza anılanların ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve belirlenecek (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar (duruma göre veri sorumluları, işleyenler ve/veya alıcı grupları) tarafından ve arasında, gerek şirketimizden satın aldıkları veya ilgilendikleri ürün-hizmetler ile ilgili müşteri deneyimleri, tüketici hakları, müşteri/üye hizmetleri ve bunlara ilişkin ticari-mali ve hukuki sorumluluk-yükümlülüklerin gerçekleştirilmesine dair yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeleri için ve gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı  ve kullanıcı/üyelik/müşteri bilgilendirmeleri, işlemleri ve uygulamaları yapılması amacıyla, 

Burada belirtilen ve ayrıca kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceği ve aktarılabileceği açıkça öngörülen hallerde, bilgilerin tarafınca alenileştirildiği durumlarda, her türlü tüketici, üyelik ve diğer sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, keza veri sorumlusu/işleyen olarak her türlü hukuki yükümlülükleri yerine getirebilme için zorunlu durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması ve ya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu/işleyen olarak burada ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatler için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu/gerekli olduğu hallerde, kısmen veya tamamen otomatik olan/olmayan toplama yöntemleri ile (Ziyaretçilerin Şirketimize ve yukarıda anılan kuruluşlara sözlü/yazılı verdikleri bilgilerden, mağazaları ve/veya bulundukları fiziki-sanal ortamları, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaretlerinden ve içerik incelemelerinden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinden, Şirketimiz ve yukarıda anılan kuruluşlar nezdindeki (fiziki ve sanal/digital) üye/kullanıcı ve çağrı merkezi işlemleri ile alışverişlere ve müşteri memnuniyetine dair ödeme-tahsilat-teslimat-şikayet-kampanya-anket işlemleri ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif  ortamlarda ve yerde kullanımlarında oluşan/edinilen yazılı, sözlü, görsel ve teknik verilerden) temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, yukarıda anılan kişiler/kuruluşlar itibari ile (yurt içinde-dışına) paylaşım, aktarım, aktarılma, transfer, imha (yok edilme, silinme veya anonimleştirme) işlemleri ve kanunlara uygun sair yöntemler ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir (Bundan böyle hepsini birlikte ifade etmek üzere “işlenme” veya “işlem(e)” diye anılacaktır). 

Ziyaretçilerin Şirketimize, bayileri ve her türlü anlaşmalı kuruluşlarına ait fiziki ve e-ticaret mağazaları ile içinde yer aldıkları yapıları, siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth, beacon ve genel-özel kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen çerçevede anılan kuruluşlarca yurt içinde ve dışında işlenebilir, aktarılabilir.

Sitemizde Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

Sitemizde (mobil uygulamaları dahil tüm dijital platformlarında) muhtelif  türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir. 

Çerezler  ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini  ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve  mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.  Çerezler, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.  Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan Ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar. Ziyaretçiler istedikleri her  zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir). 

Ziyaretçilerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik/müşteri bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Şirketimiz ve iş ortaklarınca SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) her türlü bildirimler,  bluetooth, beacon-diğer her türlü genel-özel kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, ziyaretçilere ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

İşlenen – Aktarılan Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız

Değerli Ziyaretçimiz, isim, soyisim, rumuz, yaş/doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, evlilik tarihi, çocuk durumu, sahip olunan ulaşım aracı, yaşanılan bölge, alışveriş yaptığınız site / mağaza ilişkin bilgiler, alışveriş detaylarınız, teslimat adresiniz,  ve teslimat adresi, eğitim düzeyi, meslek/iş, kültürel, sanatsal, sportif, tatil vs. ilgi alanları-hobiler ve alışveriş alışkanlıkları gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, özel-resmi kimlik, kimlik no. ve vergi bilgileri, fotoğraf, (güvenlik amaçlı) istek, şikayetlerinizi bildirdiğiniz yazılı, görsel kayıtları, çağrı merkezi görüşmelerine dair ses kayıtları, kıyafet dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihleri, beğenileri ve ilgili yorumları, yararlanılan/katılınan kampanya, yarışma, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri, şikayet – iade ve benzeri nedenlerle paylaştığınız şifre gibi gizli bilgiler hariç kart ve hesap bilgileri, eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, çeşitli amaçlarla kullanılan sabit ve mobil cihaz ad(lar)ı, türü, modeli ve kodları, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb), reklam tanıtıcısı bilgileri, sosyal medya profil ve hesap bilgileri-işlemleri ile konum verilerinizden oluşan kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza böylece bilgi verilmesinin yanısıra; kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu,  tüm bu konularda Veri Sorumlusu Şirketimiz’e başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.  

Yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği bilgilerinize sunulmakla  beraber,  mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkan verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilmenizi rica ederiz.    

Bu çerçevede izniniz rica edilen hallerde, söz konusu izni ilgili internet sitemizde ve yine uygulaması varsa ( yazılı-imzalı izin ile aynı hukuki nitelik-değerde olmak üzere) dijital ortamda da verebilirsiniz. Şöyleki; sitemizdeki ve anılan mağazalarda sitelerdeki kişisel veri işlem bilgilendirmelerini değerlendirmiş olarak, basılı ortamda veya terminal/kasa ekranlarında yahut mağaza görevlilerine ait tablet, cep telefonu ekranlarında ya da beyan edeceğiniz cep telefonunuza kısa mesajla gönderilen linkte bilginize sunulan izin metnini incelemenizden sonra, uygun bulmuş iseniz, bilgilerinizin doğruluğunu ekranda ya da digital ortamda teyit ettikten sonra yaptığınızda izin-onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. Bunun dışında, böyle bir uygulama mevcut olanlar için geçerli olmak üzere, dilediğiniz her zaman ilgili siteye ulaşarak izin-onay işlemlerini yapabilirsiniz. 

Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği periyodlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi Ziyaretçiler arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Bu husustaki açık bildirim-taleplerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder). Ziyaretçi dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da yok edilir veya aynı amacı sağlamak üzere kimliği belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir (İlgili kanuni haklar saklıdır). 

(Bilgisayar ve diğer cihazlarınızdaki çerezler ve bildirimlere ilişkin bilgilendirmeler, bunları düzenlemek için yapabileceğiniz işlemler yukarıda belirtilmiştir).

Üçüncü Kişilere Ait Siteler-Digital Platformlar ve Uygulamalar

Sitemizden (mobil versiyonları dahil) ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair digital platformların) etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri-web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri-önerileri  ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Sorumluluk

Ziyaretçilerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden ve Şirketimize ait diğer birim-mecralardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları hertürlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Ziyaretçiler sorumludurlar.

Herhangi bir Site Ziyaretçisinin hukuki/fiili ehliyet durumunu bilemeyeceğimizden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler. 

Alışverişler ve Diğer Tüketici İşlemleri

Ziyaretçilerin yukarıda belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, bildirimler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce ilgili satıcı/sağlayıcı ile yapacakları tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır.  (Varsa) Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır. 

Site İçeriği Üzerinde Haklar

Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirketimize aittir.

Değişiklikler 

Şirketimiz  gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb.lerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Tüm bu konularda ek bilgi istemlerinizi, her türlü talep ve şikayetlerinizi iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimize  bildirebilirsiniz. İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde (usulde-zamanda-şekilde) yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerekir.